Majandusaasta aruanne 27 minutiga

Kirjutasime Äripäeva veebiväljaandesse raamatupidaja.ee artikli sellest, kuidas on võimalik esitada majandusaasta aruanne vaid 27 minutiga.  Head lugemist!

Majandusaasta aruande esitamine kohvipausiks kuluva ajaga!

Majandusaasta aruannete koostamise tõttu ületunde tegevaid raamatupidajaid ja ettevõtjaid on juunikuus ilmselt väga palju. Ometi on võimalik esitada see aruanne vaid kohvipausiks kuluva aja jooksul. Kuid ka kõige usinam raamatupidaja ei suuda teha imesid, kui takistuseks on raamatupidamistarkvaras puudulikult seadistatud XBRLi osa.

Alates 2010.a., kui muutus võimalikuks aastaaruannete esitamine XBRL-formaadis, on räägitud sellest, kuidas see raamatupidaja töö kiiremaks ja kergemaks teeb. Teeb tõepoolest, kuid selle eelduseks on tarkvara ajamahukas ja põhjalikku läbimõtlemist eeldav seadistamine, mida XBRL nõuab.

Põhimõte võib ju tunduda lihtne – aastaaruandesse nõutav informatsioon peab olema arvuti poolt raamatupidamiskontodelt arvutatav ning kuna arvuti jaoks ei ole vahet mitut arvu ta omavahel kokku arvutama peab, siis on raamatupidaja vaevaks aruannete kirjeldamine. Ja just see jääb tavaliselt juurutamisprotsessis vaeslapse ossa. Enamikul juhtudel ei ole tarkvaradel mingit eelnevat juurutust tehtud ja aruannete kirjeldamine tuleb teha raamatupidajal. See on aga keerukas ning pahatihti jäetakse sellised asjad „ajutiselt“ kõrvale. Ajutistest asjadest saavad aga igavesed ning nii võime ka tänapäeval näha raamatupidajaid, kelle jaoks aastaaruande koostamine tähendab aeganõudvat käsitsitööd ja väljatrükilt sadade numbrite uuele vormile kandmist.

Aga kui raamatupidajal ei oleks vaja XBRLi kasutuselevõtmiseks kogu ettevalmistustööd ise ära teha? Kui raamatupidamistarkvara tuleks juba eelnevalt seadistatuna ja selle võib praktiliselt kohe kasutusele võtta?

Toome siin näiteks meie AccountStudio raamatupidamistarkvara. AccountStudios on kasutusel ulatuslik (igapäevaselt kasutatav) kontoplaan ja selle jaoks kirjeldatud aruanded: bilansid, kasumiaruanded, rahavoogude aruanded ja aastaaruannete koosseisu kuuluvad lisad. Kuna selles ulatuses on juurutamine uue kliendi jaoks nö ette ära tehtud (ja see on ka juba hinna sees), siis ei kulu raamatupidajal sellele enam lisaaega. Soovi korral saab ta lasta juurde luua temale sobitatud aruandevorme.

Kui raamatupidamistarkvara tarnija poolt on kõik need ettevalmistused tehtud, siis võib küll öelda, et sissejuhatuses mainitud aastaaruande koostamine kohvipausi jooksul on raamatupidajal täiesti võimalik. Olgu siin ära toodud üks ajakulu mõõtev test, mille AccountStudio tarkvara kasutades tegin. Testis kasutasin ühte reaalset tegutsevat väikeettevõtet.

  1. Genereerisin AccountStudios majandusaasta aruande. Enne seda määrasin, millised põhiaruanded ja lisad valida ning millised arvestuspõhimõtted aluseks võtta. XBRL-faili salvestamiseni (kaasa arvatud) kulus vähem kui 9 minutit (8:47). Olgu täpsustatud, et valisin 4 põhiaruannet, 20 lisa ning 20 erinevat arvestuspõhimõtte varianti.
  2. Avasin ettevõtjaportaali, lõin uue aruande, laadisin saadud XBRL-faili üles. Lisaks läks mul veel aega aruandluskeskkonnas aruandevormide valimisega (kuigi XBRL-failis on juba eelnevalt valik tehtud nõutakse Ettevõtjaportaalis veelkord valimist), andmete kontrollimise, lisade numbrite lisamise ning EMTAK jaotuse sisestamisega, kohendasin tiitellehte ja koostasin tegevusaruande, seejärel genereerisin lõpliku pdf-i ning sisestasin aruande lõpetamise kuupäeva. Kõik need tegevused kuni allkirja enda andmiseni võtsid 15 minutit (14:34).
  3. Aruande arvutamise ajal tegin kohvipausi.
  4. Edasisele allkirjastamisele ja kasumi jaotamise/ kahjumi katmise ettepaneku täitmisele ning aruande esitamisele kulus veel mõni minut.

 

Kokku kõigest 27 minutit! Selle käigus esitati kokku vähemalt 160 arvulist näitajat ja kümmekond tekstilist näitajat.

Kuid selline tulemus oli võimalik vaid tänu sellele, et AccountStudios oli kogu XBRLi seadistus eelnevalt tehtud. Kui te hakkate AccountStudiot kasutama, siis luban, et ka teie aastaaruande esitamine läheb senisest oluliselt kiiremini!

 

Enno Lepvalts