Webinar 25.01.2021 “Andmepõhine aruandlus Sinu raamatupidamistarkvaras”

Olete oodatud osalema koos meiega andmepõhise aruandluse ja raamatupidamise teemalisel webinaril, mis toimub 25.01.2021 kell 15.00-17.00 Zoomi keskkonnas.

Eesti IKT klaster algatas viis aastat tagasi reaalajamajanduse projekti Internet of Business (IoB) visiooniga arendada välja reaalajas toimuvate automatiseeritud äritehingute jaoks turvaline ja mugav keskkond. Visiooni saavutamiseks on juba mindud üle e-arvetele avalikus sektoris, erasektori teenusepakkujate poolt on kasutusele võetud ühtne Euroopa e-arve standard ning loodud ühendused rahvusvahelise andmevahetuse võrgustikuga PEPPOL.

Kuidas edasi? Milline on 2021 aasta jaanuaris lõppeva projekti faasi lõpptulem ja kuidas see mõjutab Eesti ettevõtjat? Milline saab olema tuleviku raamatupidamine erasektoris ja aruandlus riigiga?

Webinari käigus leiame vastused nendele ja paljudele muudele reaalajamajanduse temaatilistele teemadele, sh saame ülevaate Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt era- ja avaliku sektori koostöös välja töötatud Reaalajamajanduse visioonist ja tööplaanist aastateks 2021-2027.

Webinari temaatika ja sisu on uudne, kuid tulevikus tõenäoliselt meie kõigi igapäevaelu osa, mistõttu ootame seminarile:

  • e-arvete saatjaid/vastuvõtjaid ehk teenuse kasutajaid,
  • teenusepakkujaid,
  • arendajaid,
  • poliitikakujundajaid ja
  • kõiki teisi e-arvete teema vastu huvi tundvaid osalejaid.

Päevakava
15.00 – 15.05 Avasõnad
15.05 – 15.20 Sissejuhatus andmepõhisesse aruandlusesse ja raamatupidamisse, Margus Tammeraja
15.20 – 16.05 I sessioon – Avaliku sektori initsiatiivid Eestis ja mujal
15.20 – 15.35 Reaalajamajanduse visioon 2020-2027 ja initsiatiivid ELis, Sirli Heinsoo
15.35 – 15.50 Aruandlus 3.0, Andres Kukke
15.50 – 17.00 II sessioon – Erasektori initsiatiiv Eestis
15.50 – 16.10 Internet of Business projekti tutvustus ja MyCompanyData teenus, Andres Lille
16.10 – 17.00 Aruteluring projekti partneritega (modereerib Margus Tammeraja)
● Heinsalu (Tieto Estonia AS),
● Eva Meinson (Columbus Eesti AS),
● Andres Lilleste (Fitek AS),
● Jaanus Reismaa (SimplBooks OÜ),
● Valdek Järvpõld (Skriining OÜ),
● Margo Touart (BCS Itera AS),
● Eero Käärik (Account Studio OÜ)
17.00 Lõppsõna

Webinaril osalemiseks palun registreeruge lingi saamiseks siin: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_dB9GYM7WQsOFb2LCD5WuC

Käimasoleva projekti info: IoB projekti on kaasatud lisaks majandustarkvara- ja raamatupidamisteenuse pakkujad, kellega koos liigume e-arvelt juba kogu majandustehingu info standardiseerimisele. IoB projektis kasutatakse maailmas laialdaselt levinud XBRL Global Ledger taksonoomia raamistikku-standardit, et luua vajalikud eeldused automatiseeritud aruandluseks riigiga ja ettevõtete vaheliseks masinloetava tehinguinfo vahetamiseks. Muuhulgas on XBRL GL just see standard, mida Statistikaamet ning Maksu- ja Tolliamet Aruandlus 3.0 projekti raames juurutavad. Järgmiste aastate jooksul liigub Eesti aina enam XBRL GL standardi kasutusele võtmise suunas nii era- kui avaliku sektori poolt ning selle lihtsustamiseks on turule tulemas ka uus MyCompanyData teenus.

Webinari korraldavad Internet of Business projekti partnerid ITL Digital Lab, Eesti Raamatupidajate Kogu, Tieto Estonia AS, Fitek AS, Columbus Eesti AS, BCS Itera AS, Account Studio OÜ, SimplBooks OÜ, OÜ Skriining.

Webinar toimub Euroopa Liidu kaasrahastamisel, The Innovation and Networks Executive Agency (INEA) toel ja Connecting Europe Facility (CEF) programmi raames „Internet of Business“ projekti osana.

Rohkem infot reaalajamajanduse ja Internet of Business projekti kohta leiab siit:

https://www.itl.ee/reaalaja-majandus/

http://realtimeeconomy.ee