Kasuta ära kõiki uusimate funktsioonide ja värskenduste eeliseid AccountStudio tarkvaras

Meil on hea meel teatada teile uutest uuendustest, mis on tehtud meie finantsmoodulisse, laenu- ja liisingumoodulisse, laomoodulisse ning palgamoodulisse. AccountStudioga on teie kasutuses parimad tööriistad ja võimalused, et teie raamatupidamine, laohaldus ja palgaarvestus oleksid võimalikult lihtsad ja tõhusad.

Finantsmoodulisse lisatud uuendused hõlmavad mitmeid olulisi täiendusi aruannetele ja partnerite käsitlusele. Nüüd saate täpsemalt määratleda partneri rolli majandustegevuses, samuti on võimalik teostada aruandlust tulude ja kulude kohta partnerite kaupa.

Loodud on UUS KONTO (konto 2217), mis võimaldab arveldada tarnijatega, kelle arved on seotud kutse- või ametisaladuse hoidmise kohustusega.

Laenu- ja liisingumooduli kasutajatele oleme täiustanud viiviste arvutust aruandes “Müügireskontro mitme võlakontoga”. Nüüd saate määrata viivisemäära lepingu tasandil ning viiviseid arvutatakse ainult põhiosa võla kohta, mitte intressivõla kohta.

Laomoodulis on tehtud mitmeid täiendusi, sealhulgas võimalus filtreerida veebipoe tellimusi artiklite järgi ja avada oma ladu seotud laokohtade nimekirja järgi. Lisaks on sisse viidud uuendusi seoses müügiarvete väljasaatmisega Telema kaudu, kui mõnel real oli summa 0.

Palgamoodul on saanud uue funktsionaalsuse, mis võimaldab importida tööühikute andmeid tekstitabelist. Samuti on täiendatud kogumispensioni kontrollpäringut, mis nüüd toimib ka mitteresidentide puhul, kellel on eraldi sisestatud Eesti isikukood.

Lisaks oleme teinud ka üldisi parandusi ja täiustusi, mis aitavad teie igapäevast tööd AccountStudio tarkvaraga sujuvamaks muuta. Oleme võimaldanud põhivaluutana kasutada ka muid valuutasid peale EUR-i ning loonud uue aruande, mis aitab tuvastada ja parandada partiiarvestusse sisse lipsanud vigu.

Soovime teile head kasutamist AccountStudio tarkvaraga ning oleme alati valmis abistama teid kõigis tekkivate küsimuste või probleemide korral. Kõik küsimused ja ettepanekud on oodatud e-postile info@accountstudio.ee.

FINANTSMOODUL

 • KMD INF B (ostud), lisatud konto 2217 “Arveldused tarnijatega arvete osas, millele seaduse alusel laieneb kutse- või ametisaladuse hoidmise kohustus” käsitlus: sellel kontol kajastatud ostuarved ei raporteerita (aruandes esitatakse need läbikriipsutatutena).
 • Aruannetele “Klientide võlad ja ettemaksud (detailse võlainfoga)” ja “Tarnijatega arveldamine” lisatud veerg “Tähtajani”: päevade arv arve maksetähtajani, negatiivne väärtus näitab tähtaega ületatud päevade arvu.
  Partneri kaardile lisatud tunnused “Töötaja” ja “Pank”. Võimaldavad täpsustada partneri rolli majandustegevuses.
 • Partneri tüüpi allkontode otsingulistile lisatud filtrivalik “Liik” (kõik / Töötaja / Pank).
 • Kandereale lisatud partneri klassifikaator: võimaldab tulude ja kulude kohta partnerite kaupa aruandlust jms. See on suure ulatusega muutus, mis on hetkel nn. beeta-testimise faasis ning ei ole vaikimisi sisse lülitatud, huvilistel võtta ühendust meie kasutajatoega.

LAENU- ja LIISINGUMOODUL

Täiustatud laenu- ja liisingumooduli kasutajatel aruandes “Müügireskontro mitme võlakontoga” viiviste arvutust:

 • viivisemäär võetakse nüüd lepingu juurest (üldist määra kasutatakse ainult ilma lepinguta võlgade juures);
 • viivsed arvutatakse ainult põhiosa võlale, intressivõlale enam viivist ei arvutata.

LAOMOODUL

 • Veebipoe tellimused: lisatud artikli filter.
 • Oma laod: nupp “Laokohad” avab vastava lao laokohtade nimekirja.
 • Parandus: kui mõnel müügiarve real oli summa 0, siis ei saanud seda arvet Telema kaudu välja saata.
 • Hinnakirja ridade (hindade) import tekstitabelist. Tekstitabelis peavad olema artikli kood ja hind (käibemaksuga, või ilma). Olemasolevad hinnad kirjutatakse impordil üle, puuduvad lisatakse. Imporditud read märgitakse käsitsi lisatuteks. Impordi käivitamine: hinnakirja ridade vormil nupu “…” (Muud tegevused) all valik “Impordi read…”. Avaneval dialoogil tuleb ära näidata impordiveergude vastavused, sh kas imporditakse ilma käibemaksuta hinnad (veerg HIND), või käibemaksuga hinnad (veerg HIND_KMGA).
 • Uus aruanne “Artikli partiide koond”: esitab partiiarvestusega artiklite laojäägid partiide kaupa, mõeldud ennekõike partiiarvestusse sisse lipsanud vigade tõhusaks tuvastamiseks ja parandamiseks.
 • Laodokumendile on võimalik ridade kaupa määrata dokumendist erinevalt nii ladusid kui ka tarnetingimust.
 • Kasutamine eeldab eriseadistust, soovi korral võtke ühendust meie kasutajatoega.

PALGAMOODUL

 • Tehtud tööühikute import tekstitabelist: “Tööprotsess”, “Palgaperioodid”, “Impordi perioodi andmed”, “Impordi tehtud tööühikud”. Lisainfo https://www.accountstudio.ee/failid/AccountStudio_Palgamooduli_juhend.pdf , ptk 4.3.6. Tehtud tooted ja tööühikud.
 • Kogumispensioni kontrollpäring toimib nüüd ka mitteresidentidega, kellel on Eesti isikukood eraldi sisestatud (töötaja isikukaardi vahelehel “Muud”).

ÜLDINE

Põhivaluutana (arvestusvaluuta) on võimalik kasutada ka mõnda muud valuutat peale EUR-i ja seal juures ei pea olema tegemist Euroopa Keskpangas noteeritud valuutaga. Seadistamiseks võtke ühendust meie kasutajatoega.