2023 aasta on alanud järgmiste uuendustega

Finantsinspektsiooni krediidiandjate ja -vahendajate aruannetesse on sisse viidud 2023 aastal kehtima hakkavad täiendused. Neist kõige olulisem on nõue hakata raporteerima lisaks tarbijakrediitidele ka kõiki muid laene: uued aruanded “Eestis väljastatud muude laenude käivete aruanne” ja “Eestis väljastatud muude laenude jääkide aruanne”. Lisainfo https://www.riigiteataja.ee/akt/106072022001

Seoses uute aruannetega on laenu-ja liisingumoodulis täiendatud klassifikaatoreid “Krediidilepingu tüüp” (lisatud “muu laen” ja “faktooring”), “Laenu sihtotstarve” (lisatud EP/FI üldliik: vajalik ära täita, kellel pole täidetud) ja “Kliendi liik EP” (valikvariandid kaasajastatud).

Laenu-ja liisingumoodulis juriidilistest isikutest laenukliendid

 • partneri kaardil on oluline täita “EMTAK”(kõik kliendid) ja “Kliendi liik EP” (kui ei ole “mittefinantsettevõtja”);
 • lepingu juures on oluline täita “Krediidilepingu tüüp” ja “Laenu sihtotstarve” (jälgida et laenu sihtotstarbe enda juures oleks EP/FI üldliik täidetud!);
 • lepingu muudatuse (uus redaktsioon, sõlmimise liik “Muudatus” või “Restruktureerimine”) korral on oluline, et eelmine redaktsioon saaks lepingu veerule “Alusleping ID” kirja. Kui muudatusega kaasnes lisasumma andmine, siis on võimalik see lepingu juurde infoks kirja panna (lisasumma tegelik väljastamine vormistatakse endiselt finantsmoodulis).

Menüüvalikute ümber nimetamine finantsmoodulis
Oleme aruannete juures e-postiga (PDF) saatmise algatamise menüüvalikud ümber nimetanud:

 • “Dokument”, “PDF”, “Koosta kaaskiri ja saada e-postiga…” – algatab e-kirja ja kuvab selle kasutajale ülevaatamiseks, saadetavat pdf-i kasutaja arvutisse ei salvestata;
 • “Dokument”, “PDF”, “Salvesta, koosta kaaskiri ja saada e-postiga…” – siin salvestatakse saadetav pdf kasutaja arvutisse.

Veebipoe täidetud tellimustest automaatselt laodokumentide koostamine

 • lisatud mitmest erinevast laost lähetamise tugi;
 • võimalik seadistada laojäägi kontroll (kui laos ei ole arvel piisavalt kaupa, siis tellimusest kauba väljastuse laodokumenti automaatselt ei koostata).

Aruandes “Artiklite laojääk alla min.koguse” saab soovi korral arvutada tellitava koguse eraldi veeruna. Arvutuse valikvariandid:
a) MaxKogus – LaoJääk,
b) OstuKogus – LaoJääk.
Kui on näidatud laojäägi ladu, siis avanevad täpsustavad valikud: “Arvesta lähtelao jääki” (lähteladu miinusesse ei lase) ja “Säilita lähtelaos min.kogus” (lähteladu min.kogusest väiksemaks ei lase).

Telema 4DOC vastuvõtukinnitusele arve koostamine on toetatud nüüd ka erijuhtumil, kus alus-saatelehte ei ole (näiteks, kui klient saadab vastuvõtukinnituse korduvkasutatavate transpordipakendite / -aluste kohta, mida ei olnud kauba saatelehel näidatud).

Telema EDI

 • Telema EDI saatelehele (desadv) võimaldatud kaasa panna lisaks tükiarvule ka hulgipakendite (kastide) arv.
 • Telema EDI kaudu arve saatmisel on nüüd ka 0% km-määr toetatud (teise EL riigi km-kohustuslasele müük).

Laodokumendi juurde lisatud võimalus e-kirja saatmiseks ilma e-posti programmi kasutamata, uued menüüvalikud :

 • “Dokument”, “PDF”, “Saada e-postiga vaikimisi kaaskirjaga”,
 • “Dokument”, “PDF”, “Salvesta ja saada e-postiga vaikimisi kaaskirjaga”.

Toimimine on analoogne laodokumentide otsingunimekirjas massiga e-kirja saatmisele (pdf-i ja üldise vaikimisi kaaskirjaga e-kiri läheb kliendile kohe teele, eelvaadet / valikuid ei kuvata). Kasutamine eeldab, et kasutajal on AccountStudio-s vastavad seadistused (SMTP server jms) tehtud. Seadistamiseks võtke ühendust AccountStudio kasutajatoega.

Laoskännerit on nüüd võimalik proovida ka iPhone´i nutiseadmetega. Rakenduse leiate AppStore´ist ja Androidi kasutajad leiavad rakenduse jätkuvalt Google Play´st. Vaata lisainfot https://www.accountstudio.ee/lahendused/laoskanner/

Laodokumendi trükivormi kujunduses
Laodokumendi trükivormi kujunduses on võimalus detailselt ette anda ridade sorteerimisjärjestus. Näteks komplekteerimislehel laoasukoha alusel jms. Kasutamine eeldab vastava trükivormi kujundamist / täiendamist. Soovi korral võtke ühendust AccountStudio kasutajatoega.

Sisetellimuste haldamise moodul
Sisetellimuste (ühest laost teise, nt kauplus tellib põhilaost vms) haldamise moodul (sarnane müügitellimuste haldamisele / täidetuse jälgimise: aruanne “Täitmata sisetellimused” jne). Mooduli kasutamise alustamine võib eeldada seadistamist. Soovi korral võtke ühendust AccountStudio kasutajatoega.

Nüüd on võimalik teenuste müügil kasutada tulude ajatamist: müügiarve reale, kui on sisestatud teenuse osutamise periood ehk tuluperiood, siis tulusumma jagatakse raamatupidamises automaatselt kuude kaupa laiali. Soovi korral võtke ühendust AccountStudio kasutajatoega.

Artikli kaardil täiendav vormindatava teksti väli “Etikett” (vahelehel “Kirjeldused”): täiustatud vormindamise võimalusi (servast serva joondamine, lehe mõõtudesse mahutamine, zoom); lisatud võimalus etiketi trükkimiseks otse, ilma vastavat trükivormi kujundamata.

Aruannete täiendused

 • Aruandele “Artiklite laojääk alla min.koguse” lisatud võimalus filtreerida artikleid laojäägi olemasolu alusel mõnes teises laos, näidates selle lao parameetril “Artikkel olemas laos”.
 • Aruanded “Müügisoetus erineb arvutuslikust” ja “Ladu müüdud miinusesse”: võimaldatud lisaks müügipoole laost väljastustele võtta aruandesse ka tootmised ja sisesaatelehed.
 • Aruanne “Vajalikud ostutellimused”:
  • minimaalne laojääk “MinLaoJääk” leitakse nüüd filtrile vastavas laos (ladudes);
  • oma lao filter toetab nüüd ka laokoodide loetelu (eraldajaks semikoolon);
  • samuti toetavad nüüd koodide loetelu ka artikligrupi ja artikli tarnija filtrid.

Kandereale lisatud “Kuupäev”: võimalus vajadusel määrata kandereale kandepäisest erinevat kuupäeva. Mõeldud kasutada tulude / kulude ajatamisel.

Dokumendihaldus (manusdokumendid): lisatud seotud kannete kuupäevavahemiku filter.

Artiklite miinimumkoguste tabelisse on lisatud uus veerg MAX_KOGUS: maksimaalne (optimaalne) laoseis.

Kassaaparaadis sahtli avamine täpsemalt juhitav: võimalik seadistada, kas tehingu kinnitamisel avatakse kassasahtel automaatselt, või mitte.
Variandid: ”Alati (vaikimisi)” / ”Ainult sularahatehingud” (st kaarditehingu korral ei avata) / ”Ei” (kasutaja avab kassasahtli vajadusel käsitsi).

Kõik küsimused ja ettepanekud on oodatud e-postile info@accountstudio.ee
Account Studio OÜ / Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn / T: +372 680 6054