Tõhusaim tarkvaralahendus on ehitatud vastama teie ettevõtte vajadustele

E-riigina näeme erinevates valdkondades suurepäraseid ettevõtete tööd lihtsustavaid IT-lahendusi nagu kaupmeeste laomajandus ja logistikute ringide planeerimine. Paraku on need aga loodud enamasti eraldiseisvalt, sobitumata ettevõtete teiste äriprotsessidega. Lihtsam oleks koondada kõik moodulid kokku üheks tarkvaraks, aga kuidas?

„Pannes mitu eraldiseisvat süsteemi omavahel andmeid vahetama, võib sellest tõepoolest välja kukkuda „isoleerpaelaga kokku liidetud” lahendus, millest on lõpuks rohkem häda kui abi,” ütleb äritarkvara AccountStudio arendusjuht Eero Käärik, lisades, et ettevõtte efektiivsuse seisukohalt on oluline panna kaubandus, logistika, lihtsam tootmine või komplekteerimine tööle tervikliku väärtusahelana ja omavahel integreerituna.

Kõik ettevõtted püüdlevad tõhusama töökorralduse poole. Tarkvara toetab seda püüdlust mitmeti – kiiremad protsessid, vähem inimese tööaja kulu, vähem inimlikust eksimusest tingitud vigu. „Meie põhiline tegevus on küll üldotstarbeline äritarkvara, kuid selle juures puutume oma igapäevatöös tihedalt kokku ka logistikaga, kuna meie süsteemidega ostetavaid ja müüdavaid kaupu tuleb ka vedada, hallata, logistikutele tellimuskirju koostada, neilt infot saada jne. Selleks peavad ühises lahenduses laitmatult töötama ka näiteks peened etiketiprinterid, laoskännerid ning elektroonilised kaalud,” selgitab Käärik.

Tema sõnul algab süsteemi loomine alati vajaduse selgitamisest ja ülioluline on, et arendaja saaks aru tegelikust vajadusest. Möödarääkimised on lihtsad sündima ja tekitavad edasistes etappides palju probleeme. Selles faasis on oluline rääkida just nimelt probleemidest ja vajadustest, mitte pooles ulatuses välja mõeldud lahendustest. Kui vajadused ja murekohad on selgeks saanud, on aeg vaadata, kas ja kuidas saab neid AccountStudio olemasolevate funktsioonidega katta ja mida on vaja juurde teha. Siis saab juba kokku arvestada ka esmased hinnangud töömahule ja ajakulule.

Arvutit tasub usaldada!

Ideaalne tarkvarasüsteem peaks haldama ning õigel ajal, õiges kohas ja õigetele inimestele kättesaadavaks muutma kogu äriprotsessiga kaasneva info: juhatuse esimehele kasumiaruande, raamatupidajale müügireskontro, laomehele pakkelehe, autojuhile saatelehe jne. Ja seda ilma vahepeal paberkandjal dokumendi servale pastakaga märkmeid sodimata ja ühest programmist teise käsitsi andmeid tippimata.

Kääriku hinnangul saab arvutile usaldada peaaegu kõik ülesanded. „Isegi inimlikku suhtlemist suudavad tänapäevased tehisintellektil põhinevad rakendused järgi aimata. Arvutid on usaldusväärsed ja neid enamasti ka usaldatakse. Küll aga kohtame tihti ettevõtetes veendumust, et niikuinii ei saa luua terviklikku süsteemi, pusime kuidagi kolme äritarkvara, Exceli ja ruudulise paberiga. Kui ei proovi, siis muidugi kindlasti ei saa, aga kui tõsiselt proovida ja pingutada siis saab!”

Selleks, et ettevõtja elu oleks võimalikult lihtne, tema äriprotsessid automatiseeritud ja tal jääks aega sisulisele tegevusele oma põhivaldkonnas tegutsemiseks, tuleb suunata pilk tulevikku ning mõelda, millised on ootused korralikule äritarkvarale. Üks olulisemaid aspekte valikul on lahenduse multifunktsionaalsuse kõrval kindlasti tarkvara kliendibaasi kogemused.

Samm-sammuline arendamine annab parema võimaluse turu muutustega kaasas käia

Ärisüsteeme on väga erineva keerukusega ja arendamisele või rakendamisele kuluv aeg sõltub palju juba olemasolevate funktsioonide rakendamise võimalikkusest või uute asjade arendamise möödapääsmatust vajadusest. Ajakulu skaala võib olla tundidest aastateni. Vähegi keerukamate projektide puhul on alati mõistlik arendada ja juurutada jupihaaval, alustada minimaalsest elujõulisest lahendusest ja siis seda sammhaaval täiendada.

Harilikult ei ole kuigi viljakad püüdlused kohe kõik valmis teha, sest esimese disainimise järgus ei suuda keegi täpselt kõike ette näha ja tegelikult on ka muutuvast keskkonnast tingituna niikuinii vajalik süsteemide pidev muutmine ja täiendamine.

AccountStudio äritarkvara on kohandatav erineva suuruse ja vajadustega klientidele, olles aegade jooksul talletanud rohkem kui 1000 kaubandus-, ehitus-, tootmis-, loomemajandus- ja teenindusettevõtte ärikogemuse. AccountStudio relvaks on võimekus luua rätsepatööna uut funktsionaalsust lähtuvalt kliendi personaalsetest vajadustest.

Tarkvara moodulid ja ka integreeritud teiste pakkujate lahendused peavad suutma korraldada omavahelise andmete liikumise inimese sekkumiseta või minimaalse sekkumisega, mille tulemusena kulub tööle vähem aega ja tekib vähem vigu. Vähem vigu aga tähendab suuremat kasumit!