Riigi raamatupidamine läheb 1. juulist 2019 üle täielikult e-arvetele

Valitsus kiitis heaks raamatupidamise seaduse eelnõu muudatused, millega riigi raamatupidamine läheb 1. juulist 2019 üle täielikult e-arvetele (uudis 10.01.2019 Rahandusministeeriumi lehele).

Avalikule sektorile e-arvete esitamine ei ole tehniliselt probleem. Praktiliselt kõik Eesti majandustarkvarad toetavad e-arve väljastamist. Omaette lugu on nende e-arvete vastuvõtmisega. Omast kogemusest teame, et osa väljastajatest annab ebatäieliku e-arve.

Mõningatel juhtudel võivad tekkida probleemid e-arvete sisselugemisel raamatupidamisprogrammi: küll on e-arve formaat toetamata (vana), ei saa arve ridu kätte või on e-arve mittetäielik. Lõpuni korrektseid e-arveid saadavad pigem väikesemad firmad ja e-posti teel ja ilma operaatorita. Miks peab sellele teekonnal kasutama operaatorit? Näiteks, kuigi sul on olemas firmas e-arve vastuvõtuvõimekus, ei saa ma seda äriregistrisse teada anda, sest äriregistri mõttes tähendab see, et tuleb endale vahendaja operaatori näol leidma.

Esmalt tuleks leppida kokku reeglites e-arvete sisulise kvaliteedi tõstimiseks. Lisaks e-arve standardiga kehtestatud tehnilistele nõuetele, on oluline tagada e-arves sisalduvate andmete sobivus korrektsete raamatupidamiskannete automaatseks koostamiseks.