Projekt: E-arvete arenduse toetus

Account Studio OÜ osaleb projektis “E-arvete arenduse toetus” mille eesmärk on toetada ettevõtja äriprotsesside innovatsiooni e-​arve arenduste kaudu. Toetus võimaldab arendada EL e-arve standardi kasutuselevõttu, liidestust andmevahetuse PEPPOLi andmevõrgustikuga ja e-arvete kasutaja kasutajateekonna automatiseerimist.

Projekti “AccountStudio e-arvete ja arvete menetluskeskkond” on toetatud e-arve arendamise toetusmeetme abil. Projekti eesmärgiks on sisse tulevate e-arvete käistlemise menetlusringi tehnilise lahenduse loomine. Mugav tööriist sisenevate e-arvete menetlemiseks. Toetuse suurus 20000 eurot.