Andmepõhine aruandlus Sinu raamatupidamistarkvaras

Eesti IT-ettevõtete liidus tegutsev IKT klaster algatas neli aastat tagasi reaalaja majanduse projekti Internet of Business (IoB) visiooniga arendada välja reaalajas toimuvate automatiseeritud äritehingute jaoks turvaline ja mugav keskkond. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi algatusel on koostöös era- ja avaliku sektori ekspertidega välja töötatud ka Reaalajamajanduse visioon ja tööplaan aastateks 2020-2027.

28.septembril 2020 toimus reaalajamajanduse projekti Internet of Business (IoB) partnerite kohtumine (veebiseminar), kus arutati tulevikus meie kõigi igapäevaelu puudutavat uudset temaatikat ja selgitati täpsemalt andmepõhise aruandluse olemust ja seost raamatupidamisega ning räägiti nii Eesti (kui ka Euroopa Liidu) avaliku ja erasektori tegevustest selles suunas. Seminarile olid oodatud e-arvete saatjad/vastuvõtjad ehk teenuse kasutajad, teenusepakkujad, arendajad ja poliitikakujundajad.

Ühe projektiparneri ja majandustarkavara arendajana osales sellel kohtumisel ka Account Studio OÜ arendusjuht Eero Käärik.

IoB projekti järgmisesse etappi on kaasatud lisaks majandustarkvara- ja raamatupidamisteenuse pakkujad, kellega koos liigutakse e-arvelt kogu majandustehingu info standardiseerimisele. Kokku lepiti standard XBRL Global Ledger taksonoomia raamistik, et luua vajalikud eeldused automatiseeritud aruandluseks riigiga ja ettevõtete vaheliseks masinloetava tehinguinfo vahetamiseks. Sama standardit juurutavad Statistikaamet ning Maksu- ja Tolliamet Aruandlus 3.0 projekti raames. Standardi kasutuselevõtu lihtsustamiseks on turule tulemas ka uus MyCompanyData teenus.

Account Studio OÜ arendusjuhi Eero Kääriku arvates ei ole reaalajamajandus ja Internet of Business pelgalt tehnoloogiaprojekt. Tegemist on avaliku ja erasektori koostöös valminud ning kogu ettevõtlust ja kodanikke puudutava uudse lähenemisega ettevõtluskeskkonna paremaks toimimiseks. Tänu äritehingute automatiseerimisele on Kääriku sõnul ettevõtjal märkimisväärselt rohkem aega tegeleda oma põhitegevusega. Kasutades reaalajamajanduse aluseks olevaid lahendusi (e-arved, e-kviitungid, e-veoselehed, automaatne aruandluse, jne), on võimalik Eestis kokku hoida üle 14 miljoni töötunni aastas, mis on võrdne ca 7000 inimese täistööajaga, ning suunata tugitegevuste pealt kokku hoitud tööaeg tulu teenimiseks (allikas: Reaalmajanduse visioon 2020-2027). Äritehingute automatiseerimine muudab kogu majanduskeskkonna läbipaistavamaks, prognoositavamaks ning turvalisemaks – suureneb ettevõtete usaldusväärsus, kasvab lisandväärtus, paraneb teenuste kvaliteet ning samas väheneb nii inimlike eksituste kui pettuste osakaal.

Vaata 28.09.2020 toimunud veebiseminari “Andmepõhine aruandlus Sinu raamatupidamistarkvaras” salvestust vimeos.

Seminari korraldasid Internet of Business projekti partnerid ITL Digital Lab, Eesti Raamatupidajate Kogu, Tieto Estonia AS, Fitek AS, Columbus Eesti AS, BCS Itera AS, Account Studio OÜ, SimplBooks OÜ, OÜ Skriining.

 

Projekti Internet of Business (IoB) eesmärgiks on arendada turvaline ja standardiseeritud reaalaja majanduse kontseptsioonil põhinev võrgustik, kus kõik äritehingud toimivad digitaalselt, suures osas automatiseeritult ja reaalajas. IoB projekt on saanud toetust nii Interreg Baltic Sea Region Seed Money programmist 2016 aastal kui ka CEF Telecom 2016 Programme: eInvoicing programmist 2017 aastal. 2020 aastal jätkuvad projekti tegevused CEF Telecom 2019 Programme: eInvoicing programmi toetuse abil.