AccountStudio on valmis saatma avalikule sektorile e-arveid

Valitsus kiitis heaks raamatupidamise seaduse eelnõu muudatused, millega riigi raamatupidamine läheb juulist 2019 täielikult üle e-arvetele. See tähendab, et alates 01. juulist 2019 saab avalikule sektorile arveid saata ainult e-arvetes.

AccountStudio majandustarkvara kasutajatest klientidel ei ole mingit muret e-arvete saatmisega riigile. Meie tarkvara kasutajatel on e-arvete saatmise ja vastuvõtmise valmidus olemas. On seda alati olnud! AccountStudio e-arvete operaatoriks on Omniva e-arvekeskus. Avalikule sektorile e-arvete esitamine on üks hiireklõps ja valmis.

E-arvetena saadetavate müügiarvete saatust on lihtne ja mugav jälgida dokumendi toimingute logist.

Üldisemas plaanis on omaette lugu e-arvete vastuvõtmisega. Omast kogemusest teame, et osa väljastajatest annab ebatäieliku e-arve. Esmalt tuleks osapooltel leppida kokku reeglites e-arvete sisulise kvaliteedi tõstimiseks. Lisaks e-arve standardiga kehtestatud tehnilistele nõuetele, on oluline tagada e-arves sisalduvate andmete sobivus korrektsete raamatupidamiskannete automaatseks koostamiseks.

Kokkuvõttes võidab täna e-arvete kasutuselevõtust see ettevõte, kes suudab panna oma koostööpartnerid korrektseid e-arveid endale saatma!

10 e-arve müüti 
Pdf-arved on e-arved – VALE
E-arved võtavad raamatupidajatelt töö – VALE
Kui kasutad e-arveid, siis pdf- ja paberarveid enam vastu võtta ei saa – VALE
Igakuised kulud tõusevad – VALE
E-arvetest võidavad ainult suured ettevõtted – VALE
Kui teen raamatupidamist Excelis, siis ma e-arveid saata ei saa – VALE
E-arved puudutavad ainult ettevõtteid – VALE 

E-arved on turvalisemad kui pdf- ja paberarved – ÕIGE
E-arvete sisu on krüpteeritud – ÕIGE
E-arvete on erinevad standardid – ÕIGE

(Allikas: e-Arve erileht 13.03.2019)