Account Studio OÜ osaleb reaalajamajanduse projekti Internet of Business (IoB) partnerite kohtumisel

28.septembril 2020 toimub reaalajamajanduse projekti Internet of Business (IoB) partnerite kohtumine. Account Studio OÜ kohtub projekti partneritega, et selgitada täpsemalt andmepõhise aruandluse olemust ja seost raamatupidamisega ning tuua eraldi välja avaliku (Eesti ja Euroopa) ja erasektori tegevused selles suunas.

Eesti IKT klaster algatas neli aastat tagasi reaalajamajanduse projekti Internet of Business (IoB) visiooniga arendada välja reaalajas toimuvate automatiseeritud äritehingute jaoks turvaline ja mugav keskkond. Visiooni saavutamiseks on juba mindud üle e-arvetele avalikus sektoris, erasektori teenusepakkujate poolt on kasutusele võetud ühtne Euroopa e-arve standard ning loodud ühendused rahvusvahelise andmevahetuse võrgustikuga PEPPOL. Tänu Eesti e-arve operaatorite X-tee liidestusele on Eesti avalik sektor kättesaadav ka Euroopale. Lisaks on teema 2018 aastast aktiivsemalt tähelepanu saanud ka Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt, kelle algatusel on koostöös era- ja avaliku sektori ekspertidega välja töötatud ka Reaalajamajanduse visioon ja tööplaan aastateks 2020-2027.

Connecting Europe Facility

IoB projekti järgmisesse etappi on kaasatud lisaks majandustarkvara- ja raamatupidamisteenuse pakkujad, kellega koos liigume e-arvelt juba kogu majandustehingu info standardiseerimisele. IoB projektis kasutatakse maailmas laialdaselt levinud XBRL Global Ledger taksonoomia raamistikku-standardit, et luua vajalikud eeldused automatiseeritud aruandluseks riigiga ja ettevõtete vaheliseks masinloetava tehinguinfo vahetamiseks. Muuhulgas on XBRL GL just see standard, mida Statistikaamet ning Maksu- ja Tolliamet Aruandlus 3.0 projekti raames juurutavad. Järgmiste aastate jooksul liigub Eesti aina enam XBRL GL standardi kasutusele võtmise suunas nii era- kui avaliku sektori poolt ning selle lihtsustamiseks on turule tulemas ka uus MyCompanyData teenus.

Internet of Business projekti partnerid kohtuvad juba 28.09.2020. Kohtumise eesmärgiks on selgitada täpsemalt andmepõhise aruandluse olemust ja seost raamatupidamisega ning tuua eraldi välja avaliku (Eesti ja Euroopa) ja erasektori tegevused selles suunas. Kohtumise temaatika ja sisu on uudne, kuid tulevikus tõenäoliselt meie kõigi igapäevaelu osa, mistõttu ootame seminarile:

  • e-arvete saatjaid/vastuvõtjaid ehk teenuse kasutajaid,
  • teenusepakkujaid,
  • arendajaid,
  • poliitikakujundajaid ja
  • kõiki teisi e-arvete teema vastu huvi tundvaid osalejaid.

AccountStudio tarkvara kliendid on oodatud osalema. Webinar toimub 28.09.2020, kell 15.00-17.00 zoomi keskkonnas. Üritusel osalemiseks palume ennast registreerida SIIN.

Seminari korraldavad Internet of Business projekti partnerid ITL Digital Lab, Eesti Raamatupidajate Kogu, Tieto Estonia AS, Fitek AS, Columbus Eesti AS, BCS Itera AS, Account Studio OÜ, SimplBooks OÜ, OÜ Skriining.

Seminar toimub Euroopa Liidu kaasrahastamisel, The Innovation and Networks Executive Agency (INEA) toel ja Connecting Europe Facility (CEF) programmi raames „Internet of Business“ projekti osana.

Rohkem infot reaalajamajanduse ja Internet of Business projekti kohta leiab siit: https://www.itl.ee/reaalaja-majandus/ ja siit http://realtimeeconomy.ee.